Mijn website is verhuisd!
(hier blog ik nog wel zo nu en dan over fietsen, wandelen, etc.)
-----
I moved my website!


Een Hollander om innens?
Integreren in Fryslân...

Mijn ouders verhuisden in 1969 – ik was toen een jaar of zeven – van Zuid-Holland naar Britswert, Fryslân. Tegenwoordig praat je over een afstand van twee uurtjes over de A7, maar in die dagen huurde onze familie, als ze een weekend op bezoek kwamen, een busje en gingen onderweg picknicken bij Het Twiske omdat anders de reis te lang werd.

Hoewel het begrip toentertijd denk ik nog niet bestond, begon in dat jaar voor mij een periode waarin ik me heb gevoeld zoals een allochtoon zich moet voelen voordat ie de inburgeringscursus heeft gedaan. Ik moest natuurlijk naar school en ik kwam op de lagere school van Wiuwert terecht.
Taaltechnisch gezien voelde ik me, zeker in het begin, zo gehandicapt als de Wiuwerter mummies zélf. Vriendjes maken ging niet van een leien dakje door de, van beide kanten gebrekkige communicatie. De onderwijzers maakten bovendien (onbewust) soms ook een buitenbeentje van je. Ik kan me herinneren dat ik een keer voor de klas moest komen omdat ik de 'ei' zo mooi kon zeggen! Op dat soort aandacht zit je als kind niet te wachten. Evenzogoed heb ik in Britswert een mooie tijd gehad, maar ik was ook wel blij toen we tweeënhalf jaar later verhuisden naar Leeuwarden, waar de noodzaak om Fries te spreken niet meer zo aanwezig was.

Nu, zo'n veertig jaar later, kan ik zeggen dat ik het Fries passief heb leren beheersen.Wat huis-tuin-en-keuken-Fries kan ik ook nog wel spréken, maar ik val door de mand als het echt ergens over gaat en grijp dan meestal snel terug op mijn memmetaal.
Ik probeer me serieus te verdiepen in de Friese taal, cultuur en geschiedenis. Die ben ik ook echt gaan waarderen. Als ik bijvoorbeeld op mijn racefiets langs de Reade Klif bij Laaxum fiets, zet ik in gedachten bij wijze van spreken mijn helm even af.

Ik merkte van de week dat ik me ergerde aan de opmerkingen van randstedelijke presentatoren en commentatoren. Dat de provinciale verkiezingen toch "vooral om de Eerste Kamer gaan". Met die uitspraak maakten ze wat mij betreft van het woord 'provinciaal' een geuzennaam. Want ik weet inmiddels uit ervaring dat de provincie in het noorden van het land anders wordt beleefd dan in het westen.
De mooie zuivere 'ei' van Wiuwert ben ik al jaren kwijt, maar ik word volgens de letter natuurlijk nooit een echte Fries, laat staan een Fries om utens. Maar mag ik mezelf langzamerhand wel een oprjochte Hollander om innens noemen?

Klik hier voor mijn nieuwe site: www.gertjanhermus.nl

Mijn fiets bij het monument op de Rode Klif bij Warns.

Also on this blog:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...