Mijn website is verhuisd!
(hier blog ik nog wel zo nu en dan over fietsen, wandelen, etc.)
-----
I moved my website!


Copyright

Ook als je zelf op een foto voorkomt, kun je nog niet zomaar je foto van de site kopieren en hem plaatsen via Twitter, Facebook of je eigen (of een anders) website. Ook als je zélf op de foto staat, dan blijft die foto eigendom van de fotograaf. Er is dus ook in zo'n geval vooraf toestemming nodig als je hem ergens wilt plaasten.

Copyright ©
Alle teksten en foto's in deze weblog zijn auteursrechtelijk beschermd (copyright). Voor elk gebruik ervan is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de rechthebbende (Gert Jan Hermus, DjieDzjee).
Bent u geïnteresseerd in foto's, neem dan contact op met Gert Jan Hermus (zie profiel).

Disclaimer
De teksten in deze blog zijn een weergave van mijn eigen mening. Ik verkondig hierin niet noodzakelijkerwijs de mening of het beleid van mijn werkgever.


Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Meer informatie over het auteursrecht vind je op:
Auteursrecht.nl
De Auteurswet zelf
------------------------------------

Copyright ©
All content included on this weblog (such as text, graphics, images) are the property of the owner (Gert Jan Hermus, dzjiedzjee) and are protected by international copyright laws.

Unless you receive owners express written consent, you may not copy, reproduce, publish, distribute, create derivative works of, sell, transfer, display, transmit, compile or collect in a database, or in any manner commercially exploit, any copyright-protected element of this website, including the content on this website. You must abide by all copyright notices, information and/or restrictions contained or referenced in this website.

---------------------------------------------
De inhoud van deze weblog komt het beste tot zijn recht als je de compatibiliteitsweergave van InternetExplorer uitschakelt.
Via deze link vind je meer over de compatibiliteitsweergave.
Zorg ervoor dat je instellen er als volgt uit zien:

Also on this blog:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...